Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá trường TH Vân Khánh 1

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/03/2014 04:02 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 1
Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá trường TH Vân Khánh 1
PHÒNG GD&ĐT AN MINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC
 VÂN KHÁNH 1
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Số: 75/QĐ-THVK1    Vân Khánh, ngày 25 tháng 9 năm 2013
                                                                                                   
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập hội đồng tự đánh giá trường
 Tiểu học  Vân Khánh 1
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN KHÁNH 1
 
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Hội đồng tự đánh giá trường tiểu học vân Khánh 1. Gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển  khai, tự đánh giá trường tiểu học Vân Khánh 1 theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Điều 3. Các ông (bà) có tên  trong hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Quyết định này có hiệu luật kể từ ngày ký./.
           
  Nơinhận:                                                                                    - PGD An Minh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Ngocha, 11b.
              HIỆU TRƯỞNG
               (Đã ký và đóng dấu)
 
 
 
                Hình Phước Củl
 
 
 
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(kèm theo Quyết định số:   ngày     tháng    năm 2013)
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
01 Hình Phước Củl Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
02 Phan Hoài Tuân P. Hiệu trưởng P. chủ tịch hội đồng
04 Phạm Thị Ngọc Hà Văn thư Thư ký hội đồng
05 Võ Thị Diễm Thúy CT.Công đoàn+TTVP Ủy viên hội đồng
07 Trần Hoàng Diện TPT.Đoàn-đội Ủy viên hội đồng
09 Nguyễn Phước Xuyên Khối trưởng khối 1 Ủy viên hội đồng
10 Nguyễn Thị Điểm Khối trưởng khối 2 Ủy viên hội đồng
11 Thái Thanh Tuấn Khối trưởng khối 3 Ủy viên hội đồng
12 Phan Trọng Hữu Khối trưởng khối 4 Ủy viên hội đồng
13 Võ Minh Duy Khối trưởng khối 5 Ủy viên hội đồng
 
 
DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
01 Phạm Thị Ngọc Hà Thư ký hội đồng Nhóm trưởng
02 Trương Thị Cẩm Tú Giáo viên Thành viên
03 Dương Minh Trí Giáo viên Thành viên
 
 
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC (Ban  Giám hiệu)
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
01 Hình Phước Củl Hiệu trưởng Nhóm trưởng
02 Phan Hoài Tuân P. Hiệu trưởng Thành viên
 
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC:(Tài chính, CSVC)
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
01 Lâm Thị Ánh Nguyệt Kế toán Nhóm trưởng
02 Phạm Thị Ngọc Hà Thủ quỹ Thành viên
 
 
 
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM  CÔNG TÁC: (Đoàn đội)
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
  Trần Hoàng Diện Bí thư chi đoàn Nhóm trưởng
  Nguyễn Văn Vũ P. Bí thư chi đoàn Thành viên
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC:
Giáo viên(Chương trình và hoạt động giáo dục)
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
01 Bùi Ngọc Đẹp Giáo viên Nhóm trưởng
02 Nguyễn Thị Mỹ Thậm Giáo viên Thành viên
03 Ngô Hữu Nghĩa Giáo viên Thành viên
 
 
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC:
Giáo viên (Kết quả giáo dục)
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
01 Nguyễn Văn Quyển Giáo viên Nhóm trưởng
02 Võ Hoàng Đông Giáo viên Thành viên
 
Tác giả bài viết: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

global lich_phat_song

VTV1 / VTV2 / VTV3 / VTV6

global tivi

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 435
  • Tháng hiện tại: 3579
  • Tổng lượt truy cập: 600876

Liên kết