QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/04/2017 23:31 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 1
PHÒNG GD&ĐT AN MINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC
 VÂN KHÁNH 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Số:       /QĐ-THVK1    Vân Khánh, ngày    tháng   năm 2016
                                                                                                   
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn hội đồng tự đánh giá trường
 Tiểu học  Vân Khánh 1

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN KHÁNH 1
 
Căn cứ vào Quyết định số 159/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 08 năm 2001 của UBND huyện An Minh về việc đổi tên trường Tiểu học Vân Khánh A thành trường Tiểu học Vân Khánh 1;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Hội đồng tự đánh giá trường tiểu học vân Khánh 1. Gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển  khai, tự đánh giá trường tiểu học Vân Khánh 1 theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Điều 3. Các ông (bà) có tên  trong hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Quyết định này có hiệu luật kể từ ngày ký./.
           
  Nơi nhận:                                                                                    - PGD An Minh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Vantrang  (3b).
              HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                Đỗ Quang Trung
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(kèm theo Quyết định số:   ngày     tháng    năm 2016)
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Đỗ Quang Trung Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Phan Hoài Tuân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Trần Văn Trắng Giáo viên Tin học Thư ký HĐ
4 Phạm Thị Ngọc Hà Văn thư Ủy viên HĐ
5 Võ Thị Diễm Thúy CT. Công đoàn Uỷ viên HĐ
6 Trần Hoàng Diện BT. Chi đoàn Uỷ viên HĐ
7 Lâm Thị Ánh Nguyệt Kế toán Uỷ viên HĐ
8 Phạm Văn Nắng Thư viện Uỷ viên HĐ
9 Lê Thùy Linh Khối trưởng khối 1 Uỷ viên HĐ
10 Võ Minh Duy Khối trưởng khối 2 Uỷ viên HĐ
11 Nguyễn Văn Quyển Khối trưởng khối 3 Uỷ viên HĐ
12 Thái Thanh Tuấn Khối trưởng khối 4 Uỷ viên HĐ
13 Phan Trọng Hữu Khối trưởng khối 5 Uỷ viên HĐ
14 Nguyễn Thanh Tuấn Giáo viên Mỹ thuật Ủy viên HĐ
15 Lê Văn Ca Giáo viên Sử-Địa Ủy viên HĐ
16 Tăng Văn Mạnh Giáo viên Ủy viên HĐ
17 Trần Thị Thúy Hằng Giáo viên Tiếng anh Ủy viên HĐ
18 Nguyễn Văn Vũ Giáo viên Ủy viên HĐ
19 Mai Ngọc Rỡ Giáo viên Ủy viên HĐ
20 Nguyễn Thị Kim Xuyên Giáo viên Ủy viên HĐ
b) Nhóm thư ký
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Trần Văn Trắng Thư ký HĐ trường Nhóm trưởng
2 Phạm Thị Ngọc Hà Văn thư Thành viên
3 Võ Thị Diễm Thúy CT. Công đoàn Thành viên
c). Các  nhóm công tác chuyên trách
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
 
Nhóm 1
 
Lê Thùy Linh Khối trưởng khối 1 Nhóm trưởng
Trần Hoàng Diện BT. Chi đoàn Thành viên
Tăng Văn Mạnh Giáo viên Thành viên
Nhóm 2 Võ Minh Duy Khối trưởng khối 2 Nhóm trưởng
Lâm Thị Ánh Nguyệt Kế toán Thành viên
Trần Thị Thúy Hằng Giáo viên Thành viên
Nhóm 3 Nguyễn Văn Quyển Khối trưởng khối 3 Nhóm trưởng
Phạm Văn Nắng Thư viện Thành viên
Nguyễn Văn Vũ Giáo viên Thành viên
 
Nhóm 4
Thái Thanh Tuấn Khối trưởng khối 4 Nhóm trưởng
Nguyễn Thanh Tuấn Giáo viên Mỹ thuật Thành viên
Mai Ngọc Rỡ Giáo viên Thành viên
Nhóm 5 Phan Trọng Hữu Khối trưởng khối 5 Nhóm trưởng
Lê Văn Ca Giáo viên Sử-Địa Thành viên
Nguyễn Thị Kim Xuyên Giáo viên Thành viên

Tác giả bài viết: Trần Văn Trắng
Nguồn tin: TH Vân Khánh 1
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

global lich_phat_song

VTV1 / VTV2 / VTV3 / VTV6

global tivi

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 435
  • Tháng hiện tại: 3580
  • Tổng lượt truy cập: 600877

Liên kết