Hop hội đồng sư phạm tháng 10 và Đánh giá công chức năm 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 03/11/2014 06:36 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 1
Vào lúc 8h, 02/11/2014 trường Tổ chức họp hội đồng sư tháng 10 và Đánh giá công chức năm 2014 Thành phần gồm có: 1. Ông: Đỗ Quang Trung Hiệu trưởng làm chủ tọa 2. Ông: Phan Hoài Tuân Phó hiệu trưởng 3. Ông: Trần Văn Trắng Thư ký hội đồng gồm có 44 cán bộ giáo viên về dự
Hình ảnh họp hội đồng

Hình ảnh họp hội đồng
1. Ông Đỗ Quang Trung Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc hội đồng tháng 10 
BÁO CÁO
Công tác tháng  10/2014
và chương trình công tác tháng 11 năm 2014
 
 
 

Phần thứ nhất
Báo cáo tình hình công tác tháng  10/2014
Trong tháng 10/2014, trường Tiểu học Vân Khánh 1 đã tổ chức thực hiện các mặt công tác và đạt được những kết quả sau:
I.  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:   
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các hoạt động học tập và rèn luyện của cán bộ, giáo viên và học sinh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đặc biệt là tổ chức đợt sinh hoạt sâu rộng nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 46 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lá thư cuối cùng cho Ngành giáo dục (15/10/1968-15/10/2014).  
II. Công tác chuyên môn:   
- Toàn Trường có 32 lớp với 622 học sinh. So với tháng 9 không tăng không giảm.
- Tổ chức cho CBGV tập huấn Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về việc đánh giá học sinh tiểu học.
- Tổ chức ký cam kết với giáo viên thi đua thực hiện năm học 2014-2015.
- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực” và trường “Xanh – Sạch – Đẹp & An toàn”….
- Xây dựng và triển khai cách hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đến toàn thể CBGV, ứng dụng công nghệ thông tin;
- Hoàn thành các loại báo cáo thống kê đầu năm học 2014 – 2015 cho Phòng GDĐT.
* Công tác Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục:
Phối hợp các đơn vị trường học trong xã thực hiện hoàn thành công tác PCGD năm 2014. 
2. Phan Hoài Tuân Phó Hiệu trưởng hướng cách ghi sổ chủ nhiệm và một số trọng tâm của Chuyên môn về một số văn bản chỉ đạo..
3. Trần Văn Trắng CNTT của trường hướng dẫn giáo viên nhập điểm theo thông tư 30 của phần mềm SMAS 3.0

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG SMAS 3.0
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ Chí Minh, tháng 10/2014
 

1.1.       Học sinh

1.1.1.      Sổ TD CLGD (GVCN)

            Chức năng cho phép quản trị cấp trường, giáo viên chủ nhiệm theo dõi, cập nhật nhận xét, đánh giá các môn học, các mặt năng lực, phẩm chất của học sinh.
Vào màn hình chức năng “Học sinh » Sổ TD CLGD (GVCN)”. Chọn lớp, học kỳ. Hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Danh sách học sinh được sắp xếp theo STT đã ở chức năng Hồ sơ học sinh.
Trong danh sách, vẫn hiển thị các học sinh có trạng thái chuyển trường, chuyển lớp, thôi học. Tuy nhiên, hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu của các học sinh chuyển trường, chuyển lớp, thôi học có ngày chuyển lớn hơn ngày kết thúc học kỳ đang chọn. Các học sinh này được đánh dấu màu đỏ trong danh sách.

1.1.1.1.            Tab Môn học & HĐGD

1.1.1.1.1.                  Cập nhật nhận xét Tháng
Bước 1: Chọn Tháng
Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview

Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

 
Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu
1.1.1.1.2.                  Cập nhật Nhận xét/ đánh giá cuối kỳ
Bước 1: Chọn Tháng là “Đánh giá cuối kỳ”, chọn Môn học. Hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Bước 2: Cập nhật Nhận xét cuối kỳ, KTDK CK, Đánh giá. Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu
Lưu ý:
-          Nếu chọn môn học là môn nhận xét sẽ không hiển thị cột KTĐK CK
-          Điểm KTĐK CK chỉ cho phép nhập dạng số nguyên từ 1 tới 10.
1.1.1.1.3.                  Xoá nhận xét/ đánh giá
Bước 1: Thầy cô check chọn học sinh  cần xóa

Bước 2: Nhấn nút Xóa
Bước 3: Nhấn OK để xác nhận xóa
1.1.1.1.4.                  Xuất excel
Bước 1: Chọn Tháng
Bước 2: Nhấn nút Xuất excel
File excel khi chọn tháng khác “Đánh giá cuối kỳ”:

            File excel khi chọn tháng là “Đánh giá cuối kỳ”:

1.1.1.1.5.                  Import
Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá cho học sinh
Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

 
Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”.
Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các dữ liệu không hợp lệ tương ứng:

-          Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel.
-          Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import.

1.1.1.2.            Tab Năng lực

1.1.1.2.1.                  Cập nhật nhận xét Tháng
Bước 1: Chọn Tháng.
Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview.

Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”.
1.1.1.2.2.                  Cập nhật nhận xét/ đánh giá cuối kỳ
Bước 1: Chọn Tháng là “Đánh giá cuối kỳ”, chọn Tiêu chí đánh giá. Hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Bước 2: Cập nhật Nhận xét cuối kỳ, Đánh giá. Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”.
1.1.1.2.3.                  Xoá nhận xét/ đánh giá
Bước 1: Tích chọn  học sinh cần xóa.

Bước 2: Nhấn nút “Xóa”. Hộp thoại thông báo xác nhận như hình dưới:

Bước 3: Nhấn “OK” để xác nhận xóa.
1.1.1.2.4.                  Xuất excel
Bước 1: Chọn Tháng.
Bước 2: Nhấn nút “Xuất excel”.

Xuất excel với nhận xét tháng

Xuất excel với tháng là “Đánh giá cuối kỳ”
1.1.1.2.5.                  Import
Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, đánh giá cho học sinh.
Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”.
Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các dữ liệu không hợp lệ tương ứng:

-          Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel.
-          Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import.

1.1.1.3.            Phẩm chất

1.1.1.3.1.                  Cập nhật nhận xét Tháng
Bước 1: Chọn Tháng.
Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview.

Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”.
1.1.1.3.2.                  Cập nhật nhận xét/ đánh giá cuối kỳ
Bước 1: Chọn Tháng là “Đánh giá cuối kỳ”, chọn Tiêu chí đánh giá. Hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Bước 2: Cập nhật Nhận xét cuối kỳ, Đánh giá. Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”.
1.1.1.3.3.                  Xoá nhận xét/ đánh giá
Bước 1: Tích chọn  học sinh cần xóa.

Bước 2: Nhấn nút “Xóa”. Hộp thoại thông báo xác nhận như hình dưới:

Bước 3: Nhấn “OK” để xác nhận xóa.
1.1.1.3.4.                  Xuất excel
Bước 1: Chọn Tháng.
Bước 2: Nhấn nút “Xuất excel”.

Xuất excel với nhận xét tháng

Xuất excel với tháng là “Đánh giá cuối kỳ”
1.1.1.3.5.                  Import
Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, đánh giá cho học sinh.
Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”.
Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các dữ liệu không hợp lệ tương ứng:

-          Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel.
-          Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import.
 
Lưu ý chung:
-          Tháng bị khoá thì không được phép cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá (Tham khảo chức năng Cấu hình khoá dữ liệu cấp 1).
-          Tài khoản đăng nhập có quyền
+   GVCN: được phép cập nhật nhận xét của lớp mình đảm nhiệm.
+   GVBM: được phép xem thông tin.
Tính năng hỗ trợ:
Bước 1: Chọn lớp, học kỳ.
Bước 2: Di chuyển chuột đến  để hiển thị ra các chức năng muốn đến bao gồm:

-          Hồ sơ
-          Sổ GVBM
-          Điểm danh
-          Vi phạm
Khi chọn chức năng nào, hệ thống sẽ chuyển sang chức năng đó của lớp, học kỳ tương ứng đã chọn ở chức năng Sổ theo dõi CLGD (GVCN).

1.1.2.      Sổ TD CLGD (GVBM)

            Chức năng cho phép quản trị cấp trường, giáo viên bộ môn theo dõi, cập nhật nhận xét, đánh giá các môn học, các mặt năng lực, phẩm chất của học sinh.
Vào màn hình chức năng “Học sinh » Sổ TD CLGD (GVBM)”. Chọn lớp, học kỳ, môn học. Hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Danh sách học sinh được sắp xếp theo STT đã ở chức năng Hồ sơ học sinh.
Trong danh sách, vẫn hiển thị các học sinh có trạng thái chuyển trường, chuyển lớp, thôi học. Tuy nhiên, hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu của các học sinh chuyển trường, chuyển lớp, thôi học có ngày chuyển lớn hơn ngày kết thúc học kỳ đang chọn. Các học sinh này được đánh dấu màu đỏ trong danh sách.

1.1.2.1.            Môn học & HĐGD

1.1.2.1.1.                  Cập nhật nhận xét Tháng:
Bước 1: Chọn Tháng, Môn học
Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview

Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

 
Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu
1.1.2.1.1.                  Cập nhật Nhận xét/ đánh giá cuối kỳ
Bước 1: Chọn Tháng là “Đánh giá cuối kỳ”, chọn Môn học. Hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Bước 2: Cập nhật Nhận xét cuối kỳ, KTDK CK. Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu
Lưu ý:
-          Nếu chọn môn học là môn nhận xét sẽ không có cột KTĐK CK
-          Điểm KTĐK CK chỉ cho phép nhập dạng số nguyên từ 1 tới 10.
-          Cột đánh giá chỉ để xem thông tin được nhập từ “Sổ TD CLGD (GVCN)”. Không được phép nhập
1.1.2.1.2.                  Xoá nhận xét/ đánh giá
Bước 1: Thầy cô check chọn học sinh  cần xóa

Bước 2: Nhấn nút Xóa
Bước 3: Nhấn OK để xác nhận xóa
Lưu ý:  Để xóa cột KTĐK CK thì cần phải chọn tháng là “Đánh giá cuối kỳ”
1.1.2.1.3.                  Xuất excel
Bước 1: Chọn Tháng, Môn học
Bước 2: Nhấn nút Xuất excel

1.1.2.1.4.                  Import
Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá cho học sinh
Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”.
Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các dữ liệu không hợp lệ tương ứng:

-          Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel.
-          Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import.

1.1.2.2.            Tab Năng lực

1.1.2.2.1.                  Cập nhật nhận xét Tháng
Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học.
Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview.

Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”.
1.1.2.2.2.                  Xoá nhận xét/ đánh giá
Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học.
Bước 2: Tích chọn  học sinh cần xóa.

Bước 3: Nhấn nút “Xóa”. Hộp thoại thông báo xác nhận như hình dưới:

Bước 4: Nhấn “OK” để xác nhận xóa.
1.1.2.2.3.                  Xuất excel
Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học.
Bước 2: Nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống xuất ra file excel như hình bên dưới:

1.1.2.2.4.                  Import
Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, đánh giá cho học sinh.
Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”.
Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các dữ liệu không hợp lệ tương ứng:

-          Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel.
-          Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import.

1.1.2.3.            Phẩm chất

1.1.2.3.1.                  Cập nhật nhận xét Tháng
Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học.
Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview.

Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới:

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”.
1.1.2.3.2.                  Xoá nhận xét/ đánh giá
Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học.
Bước 2: Tích chọn  học sinh cần xóa.

Bước 2: Nhấn nút “Xóa”. Hộp thoại thông báo xác nhận như hình dưới:

Bước 3: Nhấn “OK” để xác nhận xóa.
1.1.2.3.3.                  Xuất excel
Bước 1: Chọn Tháng.
Bước 2: Nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống xuất ra file excel như hình bên dưới:

1.1.2.3.4.                  Import
Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá cho học sinh.
Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”.
Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các dữ liệu không hợp lệ tương ứng:

-          Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel.
Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import.
 
Lưu ý chung:
-          Tháng bị khoá thì không được phép cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá (Tham khảo chức năng Cấu hình khoá dữ liệu cấp 1).
-          Tài khoản đăng nhập có quyền
+   GVCN: được phép cập nhật nhận xét của lớp mình đảm nhiệm.
+   GVBM: được phép xem thông tin.
Tính năng hỗ trợ:
Bước 1: Chọn lớp, học kỳ.
Bước 2: Di chuyển chuột đến  để hiển thị ra các chức năng muốn đến bao gồm:

-          Hồ sơ
-          Sổ GVBM
-          Điểm danh
-          Vi phạm
Khi chọn chức năng nào, hệ thống sẽ chuyển sang chức năng đó của lớp, học kỳ tương ứng đã chọn ở chức năng Sổ theo dõi CLGD (GVCN).
File đính kèm hướng dẫn
4. Võ Thị Diễm Thúy CTCĐ thông qua kế hoạch tháng 10 và phương hướng tháng 11 và một số kế hoạch chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Sau một ngày họp thành công tốt đẹp
Một số hình ảnh hoạt động


Tác giả bài viết: Trần Văn Trắng
Nguồn tin: TH Vân Khánh 1
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

global lich_phat_song

VTV1 / VTV2 / VTV3 / VTV6

global tivi

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 435
  • Tháng hiện tại: 3562
  • Tổng lượt truy cập: 600859

Liên kết