Họp hội đồng sư phạm mở rộng tháng 2 năm 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 09/02/2015 07:08 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 1
Vào lúc 8h ngày 07/02/2015 Tại trường TH Vân Khánh 1 tổ chức họp 1. Đ/c: Đỗ Quang Trung - Bí thư+ Hiệu trưởng làm chủ tọa 2. Đ/c: Phan Hoài Tuân - P. Bí thư+ Phó hiệu trưởng 3. Đ/c: Trần Văn Trắng - Giáo viên làm thư ký hội đồng; Cùng vói 45 giáo viên về dự:
Hình ảnh họp hội đồng

Hình ảnh họp hội đồng

1. Đ/c: Trung Bí thư+ Hiệu trưởng chỉ đạo về cuộc họp hội sư phạm mở rộng
- Đ/c: Trung thông báo cáo công tác 1 và chương trình công tác tháng 2 năm 2015
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2015
và chương trình công tác tháng 02/2015
 
PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2015
 
- Thực hiện chương trình chỉ đạo của Đảng ủy – UBND xã vân Khánh và Ngành cấp trên.
- Trong tháng qua Chi bộ trường TH Vân Khánh 1 đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt một số kết quả như sau:
1. Lãnh đạo công tác chính trị - Tư tưởng:      
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2014.
- Tiếp tục tổ chức cho đảng viên và CBGV trong toàn trường quán triệt tốt Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 21/7/2014 của Huyện ủy An Minh về việc đảm bảo vệ sinh môi trường.  
- Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng (3/2).
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:       
- Tham gia HKPĐ cấp huyện.
- Tiếp tục tổ chức thao giảng, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dự giờ, đánh giá tiết dạy theo quyết định 14 của Bộ GD.
- Tổ chức thi viết chữ đẹp ( HS ) cấp trường.
- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực” và trường “Xanh – Sạch – Đẹp & An toàn”….
* Công tác Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục:  
Tiếp đoàn kiểm tra công tác PCGD năm 2014.
3. Công tác tổ chức cán bộ:          
- Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2015 - 2017.
- Cử đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới để chuyển đảng viên chính thức.
- Chỉ đạo tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn, cần tập trung sinh hoạt Thông tư 30 và CNGD tiếng việt lớp 1.
- Tổ chức kiểm kê TSCĐ thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2015.
- Chấn chỉnh việc thực hiện giờ giấc, chế độ hội họp, sinh hoạt chuyên môn… ở các tổ khối và việc nghỉ phép.
- Chuẩn bị kiện toàn tất cả các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định đối với các bộ phận, đoàn thể để đón đoàn thanh tra toàn diện của Phòng và Sở Giáo dục.
- Phân công trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
4. Công tác tài chính- kế toán, Thống kê, CNTT:   
- Lập dự toán năm 2015. Hoàn thành hồ sơ báo cáo KKTS năm 2014.
- Thường xuyên cập nhật mạng và chương trình quản lý văn thư qua mạng.
- Hoàn thành các loại báo cáo thống kê nộp về trên đúng quy định.  
5. Công tác Thư viện – Thiết bị:
- Sắp xếp phòng Thư viện và thiết bị gọn gàng, ngăn nắp.
- Phối hợp các bộ phận tham gia Ban KKTS năm 2014.
6. Công tác y tế trường học:
- Tổ chức khám sức khỏe và tiêm ngừa bệnh sởi cho toàn thể học sinh
 
7. Công tác lãnh đạo đoàn thể:        
* Công đoàn:   
- Tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm luật ATGT. Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.
- Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân Tổ chức thanh tra các điểm trường việc thực hiện giờ giấc.  
* Đoàn, Đội:    
- Tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia tốt các phong trào do địa phương tổ chức. 
- Tiếp tục tổ chức chào cờ đầu tuần, sinh hoạt đội, lao động tổng vệ sinh, trang trí lại phòng học ở các điểm trường. 
- Tổ chức tham gia HKPĐ cấp huyện.
8. Công tác xây dựng chi bộ
- Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, ý thức trách nhiệm trong toàn đảng viên; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu đi đầu trong mọi công tác.
- Triển khai chương trình chỉ đạo tháng 01/2015 của Đảng uỷ và ngành cấp trên đến từng đảng viên và CBGV trong toàn trường.
- Tổ chức cho đảng viên trong toàn chi bộ quán triệt tốt đảng văn và các văn bản của cấp trên.
- Đảng viên thực hiện tốt quy định số 47- QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. * Nhận xét, đánh giá chung:    
+ Ưu điểm:  
 Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt dường lối, chủ trương của Đảng.
 + Hạn chế:
 Còn một số CBGV, đảng viên chấp hành giờ giấc chưa nghiêm chỉnh (đi trể về sớm); ý thức tổ chức, tinh thần kỷ luật chưa tốt.
PHẦN II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015
- Thực hiện chương trình chỉ đạo tháng 02/2015 của Đảng ủy – UBND xã Vân Khánh và chương trình chỉ đạo Ngành cấp trên.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, trong tháng 02/2015 chi bộ cần tập trung thực hiện một số vấn đề trọng tâm như sau:
1. Lãnh đạo công tác chính trị - tư tưởng:  
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2014.
- Tổ chức cho đảng viên và CBGV trong toàn trường vui Tết lành mạnh, tiết kiệm.  
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:   
- Tổ chức kiểm tra toàn diện giáo viên năm học 2014-2015 theo kế hoạch ( tiến hành sau Tết);
- Tiếp tục tổ chức thao giảng, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dự giờ, đánh giá tiết dạy theo quyết định 14 của Bộ GD.
- Tiếp tục tổ chức các cuộc thi cấp trường một cách nghiêm túc.
- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực” và trường “Xanh – Sạch – Đẹp & An toàn”….
* Công tác Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục:  
Tiếp tục phối hợp các đơn vị trường học trong xã thực hiện hoàn thành công tác PCGD năm 2014 theo góp ý của đoàn kiểm tra.
3- Công tác tổ chức cán bộ:
- Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đ/c Tím.
- Chấn chỉnh việc dạy và học ở các điểm trường trước và sau Tết.
- Chỉ đạo trong toàn đảng viên và CBGV trong toàn trường vui Tết lành mạnh, tiết kiệm, không tham gia các tệ nạn xã hội.
- Phân công CBGV  trực Tết Nguyên đán 2015 và giải quyết phép Tết cho CBGV ở xa.
- Thực hiện tốt công văn số: 02/CV-UBND, ngày 28/01/2015 của UBND xã Vân Khánh, về việc nộp phí bảo trì đường bộ năm 2015.
- Chỉ đạo tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn, cần tập trung sinh hoạt Thông tư 30 và CNGD tiếng việt lớp 1.
- Chấn chỉnh việc thực hiện giờ giấc, chế độ hội họp, sinh hoạt chuyên môn… ở các tổ khối và việc nghỉ phép.
- Chuẩn bị kiện toàn tất cả các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định đối với các bộ phận, đoàn thể để đón đoàn thanh tra toàn diện của Phòng và Sở Giáo dục.
4. Công tác tài chính- kế toán, Thống kê, CNTT:
- Quyết toán lương tháng 1/2015, rút lương và kinh phí tháng 2,3/2015.
- Thường xuyên cập nhật mạng và chương trình quản lý văn thư qua mạng.
- Hoàn thành các loại báo cáo thống kê nộp về trên đúng quy định.  
5. Công tác Thư viện – Thiết bị:
- Sắp xếp phòng Thư viện và thiết bị gọn gàng, ngăn nắp.
- Phối hợp các bộ phận tổ chức kiểm kê công tác thư viện -  thiết bị.
6. Công tác y tế trường học:
- Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể CBGV và học sinh trong toàn trường phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
 7. Công tác lãnh đạo đoàn thể:  
* Công đoàn:   
- Tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm luật ATGT (trong dịp Tết Nguyên đán 2015). Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.
- Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân Tổ chức thanh tra các điểm trường về việc thực hiện giờ giấc.
- Vân động CBGV ủng hộ “ quỹ vì người nghèo” ( 1 ngày lương ).  
* Đoàn, Đội:    
- Tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia tốt các phong trào do địa phương tổ chức. 
- Tiếp tục tổ chức chào cờ đầu tuần, sinh hoạt đội, lao động tổng vệ sinh, trang trí lại phòng học ở các điểm trường chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2015. 
- Tổ chức tập luyện đội thi văn nghệ cấp huyện.
8. Công tác xây dựng chi bộ:  
- Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, ý thức trách nhiệm trong toàn đảng viên; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu đi đầu trong mọi công tác.
- Triển khai chương trình chỉ đạo tháng 02/2015 của Đảng uỷ và ngành cấp trên đến từng đảng viên và CBGV trong toàn trường.
- Tổ chức cho đảng viên trong toàn chi bộ quán triệt tốt đảng văn và các văn bản của cấp trên.
- Đảng viên thực hiện tốt quy định số 47- QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. 
Trên đây là những mặt công tác trọng tâm mà chi ủy cần tập trung tổ chức lãnh đạo và thực hiện ./. 
- Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2015;
- Thông báo về đóng phí đưởng bộ năm 2015 cho tất cả giáo viên nắm;
2. Đ/c: Phan Hoài Tuân - Phó hiệu trưởng thông qua một số nhiệm về chuyên môn như sau:
- Tổ chức chuẩn bị thi Vở sạch- Chữ đẹp năm 2015
3. Chủ tịch công đoàn triển khai về công tác chuẩn bị viết sáng kiến kinh nghiệm'
4. Đoàn đội về kết hoạch nhỏ
5. Công tác Phổ cập thì hướng dẫn một số để điều cho hợp lý
Phần thảo luận: Giáo viên cùng nhau thảo luận
Phần trả lời ý kiến
Một buổi họp thành công tốt đẹp
Các hình ảnh họp của hội đồngTác giả bài viết: Trần Văn Trắng
Nguồn tin: TH Vân Khánh 1
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

global lich_phat_song

VTV1 / VTV2 / VTV3 / VTV6

global tivi

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 435
  • Tháng hiện tại: 3551
  • Tổng lượt truy cập: 600848

Liên kết