Họp hội đồng sư phạm tháng 9

Đăng lúc: Thứ ba - 30/09/2014 03:30 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 1
Hôm nay vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2014 Thầy và trò trường tiểu học Vân Khánh 1 tổ chức họp Hội đồng sư phạm tháng 9. Về dự buổi họp có các giáo viên trong điểm về dự 1. Ông Đỗ Quang Trung Hiệu trưởng làm chủ tọa 2. Ông Trần Văn Trắng Thư ký hội đồng
Họp hội đồng sư phạm tháng 9

Họp hội đồng sư phạm tháng 9Thầy Đỗ Quang Trung chủ trì cuộc họp đã triển khai một số nội dung của tháng 10 và chuẩn bị Đại hội Công chức trong năm học 2014-2015 với nội dung:
PHÒNG GD&ĐT AN MINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC
VÂN KHÁNH 1
 
   
 
Số:       /BC-THVK1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Vân Khánh, ngày 23  tháng 9 năm 2014
 
 
BÁO CÁO
Công tác tháng  09/2014 và chương trình công tác tháng 10 năm 2014
( Từ ngày 18/08/2014 đến hết ngày 26/09/2014)
 
 
 
Phần thứ nhất
Báo cáo tình hình công tác tháng  9/2014
 
Trong tháng 09/2014, trường Tiểu học Vân Khánh 1 đã tổ chức thực hiện các mặt công tác và đạt được những kết quả sau:
I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:   
- Chỉ đạo toàn trường triển khai, quán triệt hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với từng bậc học, cấp học; gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Thực hiện từ học tập chuyển sang làm theo Bác bằng những hành động cụ thể.
- Chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường phát động thi đua chào mừng 69 năm ngày Quốc khánh Nước CNXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2014);
- Tổ chức cho CBGV học chính trị hè năm 2014
-Tiếp tục thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT.
II. Công tác chuyên môn:   
- Toàn Trường có 32 lớp với 622 học sinh. So với tháng 8 tăng 01 học sinh.
- Kiểm tra công tác tuyển sinh và công tác huy động trẻ trong độ tuổi đến trường; Tiếp tục sinh hoạt chuyên môn, chỉ đạo và kiểm tra công tác triển khai chuyên môn các khối lớp. Tổ chức cho giáo viên toàn trường xem đĩa dạy Tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục; Chỉ đạo tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 2, 3, 4, 5 đầu năm và lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Công tác Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục:
Lập kế hoạch phúc tra trình độ văn hoá và lập hồ sơ đề nghị công nhận PCGD năm 2014; thực hiện công tác cập nhật dữ liệu vào Hệ thống quản lý thông tin điện tử PCGD – Chống mù chữ.
Phối hợp các đơn vị trường học trong xã báo cáo tình hình thực hiện công tác PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi và trẻ 6-14 tuổi tính đến tháng 9 năm 2014.
III. Công tác quản lý tổng hợp:  
1. Tổ chức – Thanh tra:   
- Toàn trường hiện có 47 cán bộ, giáo viên và nhân viên (Ban giám hiệu:  02 người; giáo viên trực tiếp giảng dạy: 38 người; giáo viên chuyên trách đội: 01 người; Nhân viên các loại: 6 người).
- Họp hội đồng xét nâng lương thường xuyên, thâm niên vượt khung, thâm niên nhà giáo, trước thời hạn đợt 2/ 2014.
- Chấn chỉnh việc thực hiện giờ giấc, chế độ hội họp, sinh hoạt chuyên môn… ở các tổ khối.
- Chỉ đạo CBGV vận động hs tham gia BHYT ( tính đến thời diểm 23/9/2014 thu được: 159/622 ( đạt tỉ lệ: 25.56 %).
- Tấp huấn lớp chính trị hè năm 2014.
2. Kế hoạch – Tài chính, cơ sở vật chất:    
- Tổng hợp kinh phí chênh lệch phụ cấp thâm niên nhà giáo, tổ trưởng, tổ phó theo Nghị định 54 của Chính phủ.
- Lập dự toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm 2014 và ước năm 2015 theo Nghị Định 49/2010/NĐ-CP báo cáo về Phòng Giáo dục.
- Đã chỉ đạo các điểm trường làm tốt công tác vệ sinh, sửa chữa CSVC để chuẩn bị năm học mới.
- Hoàn thành các loại báo cáo thống kê nộp về trên đúng quy định.
- Đã nhận lương thánh 9/ 2014.
3. Đoàn thể:
1/ Đội TNTP:
- Tổng phụ trách đội tổ chức sinh hoạt chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần.
2/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
- Động viên, nhắc nhở Đoàn viên thực hiện đeo thẻ công chức, đảm bảo ngày giờ công công tác, thực hiện tốt nội qui cơ quan.  Tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên luật giao thông; phòng chống các loại tội phạm thâm nhập trường học…
3/ Công đoàn:     
- Công đoàn kết hợp cùng chính quyền tổ chức các hoạt động thiết thực nhân ngày Cách mạng tháng tám (19/8) và ngày Quốc khánh (2/9);
 
Phần thứ hai
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014
( Từ ngày 27/9/2014 đến hết ngày 31/10/2014)
 
I. Công tác chính trị - Tư tưởng:  
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các hoạt động học tập và rèn luyện của cán bộ, giáo viên và học sinh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đặc biệt là tổ chức đợt sinh hoạt sâu rộng nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 46 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lá thư cuối cùng cho Ngành giáo dục (15/10/1968-15/10/2014).
II. Công tác tổ chức, thanh tra, tuyển sinh:  
- Điều chỉnh phân công chuyên môn; Chỉ đạo các điểm trường kiện toàn tổ chức công tác dạy và học đi vào hoạt động tốt năm học 2014 – 2015.
- Thực hiện tốt tủ sách pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia đọc và tìm hiểu luật, pháp luật; Thực hiện tốt việc triển khai lại và thực hiện quy chế dân chủ ở trường học, Luật Khiếu nại - Tố cáo (công tác pháp chế trong nhà trường).
- Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý đơn vị sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2015-2020;
- Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra toàn diện giáo viên năm học 2014 – 2015.
- Niêm yết kết quả nâng lương thường xuyên; thâm niên vượt khung; thâm niên nhà giáo đợt 2 và nâng lương trước thời hạn năm 2014.
- Phối hợp công đoàn cơ sở hoàn thành văn kiện tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm.
- Chấn chỉnh việc thực hiện giờ giấc, chế độ hội họp, sinh hoạt chuyên môn… ở các tổ khối.
- Phối hợp với Phòng Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế học sinh theo tinh thần Công văn số 144/UBND-VHXH ngày 30/7/201 của UBND huyện An Minh.
- Chuẩn bị kiện toàn tất cả các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định đối với các bộ phận, đoàn thể để đón đoàn thanh tra toàn diện của Phòng và Sở Giáo dục.
III. Công tác chuyên môn:
- Tổ chức ký cam kết với giáo viên thi đua thực hiện năm học 2014-2015.
- Tiến hành ổn định trường lớp, tăng cường chỉ đạo công tác chuyên môn đi vào dạy và học đúng quy định của Bộ GDĐT; Xây dựng kế hoạch kiểm tra về công tác dạy và học;
- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực” và trường “Xanh – Sạch – Đẹp & An toàn”….
- Xây dựng và triển khai các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đến toàn thể CBGV, ứng dụng công nghệ thông tin;
- Hoàn thành các loại báo cáo thống kê đầu năm học 2014 – 2015 cho Phòng GDĐT, UBND huyện và các ban ngành đoàn thể (nếu có yêu cầu).
- Phối hợp với trạm  y tế khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2014 – 2015 theo Hướng dẫn số 1582/HD-SGDĐT-SYT ngày 06/12/2013 của Sở GDĐT và Sở Y tế về việc thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
IV. Công tác Đảng, Đoàn thể:  
1/ Đội TNTP:
- Tổng phụ trách đội chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào năm học mới.
2/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:  
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên mới;
- Phối hợp các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên luật giao thông; phòng chống Ma túy…
- Chuẩn bị văn kiện đại hội chi đoàn, liên đội.
3/ Công đoàn:    
- Phối hợp với chính quyền tổ chức hội Nghị cán bộ - công chức gắn với việc đánh giá tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, trường học. Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm tập thể, bầu Ban Thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ), phát động thi đua và tổ chức hướng dẫn cho cán bộ giáo viên đăng ký thi đua năm học 2014-2015;  
- Cùng với Lãnh đạo chính quyền và chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các cuộc vận động. Đặc biệt chú trọng cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, dảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”; “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”, “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo” kết hợp với cuộc vận động “ Hai không”  và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
4/ Đảng CSVN:
- Đảng viên tham gia sinh hoạt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
V. Công tác CSVC-Vệ sinh:
- Tổng vệ sinh các điểm trường, trồng cây xanh, làm cột cờ ở các điểm trường, sủa chữa nhà vệ sinh ở các điểm ( nếu có hư).
VI. Công tác Thư viện - Thiết bị:
- Sắp xếp  phòng Thư viện và thiết bị gọn gàng, ngăn nắp.
- Cấp phát sách- thiết bị và văn phòng phẩm cho giáo viên.
VII. Công tác kế toán - Thống kêCNTT:
- Tập hợp chứng từ quyết toán dứt điểm kinh phí quý 2/2014, nhận lương tháng 10 /2014.
- Thường xuyên cập nhật mạng và chương trình quản lý văn thư qua mạng.
- Hoàn thành các loại  báo cáo thống kê đầu năm nộp về trên đúng quy định.
 
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-Phòng GD&ĐT An Minh
-Văn phòng HĐND-UBND xã                                              
-BGH,các bộ phận đoàn thể                                                     
-Lưu VT.                                                                          Đỗ Quang Trung
Một số hình ảnh của buổi họp 


Tác giả bài viết: Trần Văn Trắng
Nguồn tin: TH Vân Khánh 1
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

global lich_phat_song

VTV1 / VTV2 / VTV3 / VTV6

global tivi

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 435
  • Tháng hiện tại: 3538
  • Tổng lượt truy cập: 600835

Liên kết